ยินดีต้อนรับ

สู่เว็บไซต์ องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

" เราประกาศ ข่าวประเสริฐ ของ พระเยซูคริสต์ ในประเทศไทยและ ชนชาติอาเซียน "

ข่าวสาร อคนท.

กิจกรรม ค่ายประจำปี ค่ายครอบครัว ค่ายเยาวชน การเยี่ยมเยียนสมาชิก การบุกเบิกคริสตจักร การประกาศ การรับบัพติศมา
ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรฯ สามารถติดตามข่าวสาร ได้ที่ facebook : Vision Thailand Ministries

คำพยานชีวิต

คำพยานชีวิต คำหนุนใจ การขอบพระคุณพระเจ้า จากพี่น้องสมาชิกองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย
สามารถส่งคำพยานของท่าน เพื่อหนุนใจ และประกาศความรัก ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ได้ที่ facebook : Vision Thailand Ministries

คุณก้อย คุณแบงค์

อดีตผู้ต้องขังในทัณฑสถาน

คำพยานชีวิต คุณแคร์

การรักษาโรคธาลัสซีเมีย

คำพยานชีวิต คุณแก้ว

การอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำ

คำพยานชีวิต คุณต้อม

กระเป๋าสตางค์ที่หายไป