ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพิธีสถาปนาศิษยาภิบาล องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2019 ที่ผ่านมา ณ อาคารมูลนิธินิมิตไทย โดยมีการสถาปนาศิษยาภิบาลจำนวน 5 ท่าน จาก 5 คริสตจักรภายในองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย ได้แก่

1. อาจารย์ประเสริฐ สุภาเสน ( คจ.นิมิตไทยลำปาง )
2. อาจารย์สะมุย อาแล ( คจ.สรรเสริญห้วยจะค่าน 2 )
3. อาจารย์สมชาย อาแล ( สป.ขุนข้อน )
4. อาจารย์สุรชัย จักคือ ( คจ.มิตรสัมพันธ์ตาดน้อย )
5. อาจารย์อำพัย เขียวคำปัน ( สป.ข่าวประเสริฐแม่เย็น )

โดยได้มีพี่น้องสมาชิกและผู้นำจากคริสตจักรต่างๆ ภายในองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย จากทั่วประเทศร่วมเข้าเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีกับผู้รับสถาปนาศิษยาภิบาลครั้งนี้ทั้ง 5 ท่าน ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า