ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาผู้นำ องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 ที่ผ่านมา ณ อาคารมูลนิธินิมิตไทย ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรท่านในการปรนนิบัติรับใช้องค์พระเยซูคริสต์ ขอให้เกิดผลอย่างมากมาย มีความสง่างามและถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุด ขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ