พิธีมอบถวายอาคารมูลนิธินิมิตไทย

พิธีมอบถวายอาคารมูลนิธินิมิตไทย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2019 ที่ผ่านมา โดยมีผู้นำและพี่น้องคริสเตียนจากคริสตจักร องค์กร องค์การ ต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ภายในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีตลอดงาน ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า

พิธีมอบถวายอาคาร คริสตจักรมิตรสัมพันธ์แม่ดอกแดง

ภาพบรรยากาศพิธีมอบถวายอาคาร คริสตจักรมิตรสัมพันธ์แม่ดอกแดง
พิธีสถาปนาศิษยาภิบาล และพิธีถวายผลแรก ณ คริสตจักรมิตรสัมพันธ์แม่ดอกแดง
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2018 ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี