ค่ายภาคเหนือ ประจำปี 2019 ค่าย “จงก้าวออกไป ไถหว่านเก็บเกี่ยว”

ภาพบรรยากาศ ค่ายองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทยภาคเหนือ
ค่าย " จงก้าวออกไป ไถหว่านเก็บเกี่ยว " เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2019
ณ ห้องประชุม อบต. แม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ค่ายภาคเหนือ ประจำปี 2017 ค่าย “ก้าวต่อไปในพระวิญญาณ”

ค่ายประจำปี องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทยภาคเหนือ
ค่าย " ก้าวต่อไปในพระวิญญาณ " วันที่ 2-4 เมษายน 2017
ณ TheAll Farm resort อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ค่ายภาคเหนือ ประจำปี 2016 ค่าย “ก้าวใหม่”

ค่ายประจำปีองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย ภาคเหนือ
ค่าย " ก้าวใหม่ " เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2016
ณ TheAll Farm resort จังหวัดเชียงใหม่