ค่ายครอบครัว ประจำปี 2018 ค่าย “ผูกพันเป็นหนึ่ง”

ภาพบรรยากาศค่ายครอบครัว องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย ประจำปี 2018
ค่าย " ผูกพันเป็นหนึ่ง " ค่ายที่เต็มล้นไปด้วยพระพรอย่างเต็มขนาด
มีพี่น้องสมาชิกคริตจักรต่าง ๆ ภายในองค์กรเข้าร่วมค่ายจากทั่วประเทศ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน

ค่ายครอบครัว ประจำปี 2016 ค่าย “ก้าวใหม่”

ค่ายครอบครัว องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย ประจำปี 2016 ค่าย " ก้าวใหม่ "
ภาคกรุงเทพและปริมณฑล เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2016
ณ บ้านป่าริมเขื่อนรีสอร์ท จ.นครนายก

ค่ายครอบครัว ประจำปี 2014 ค่าย “ชีวิตในพระวิญญาณ”

ค่ายครอบครัว อคนท. ประจำปี 2014 ค่าย “ ชีวิตในพระวิญญาณ ”
ค่ำคืนแห่งการเติมเต็มชีวิตในพระวิญญาณ พระเจ้าได้ทรงสัมผัสหัวใจของพวกเราทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้นำ เราได้รับการเจิมการเติมเต็ม ในท่ามกลางปัญหาต่าง ๆ
รอบตัวเรา เราอ่อนกำลังลง แต่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเติมเต็ม