การประชุมสามัญ 2020 “รื้อฟื้นนิมิต”

ค่ายภาคกรุงเทพและปริมณฑล 2019 “หนึ่งเดียวในพระคริสต์”

ภาพบรรยากาศ ค่ายภาคกรุงเทพและปริมณฑล อคนท. "หนึ่งเดียวในพระคริสต์"
ค่ายที่รวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรต่างๆ ภายใน อคนท.
เป็นค่ายที่เต็มล้นไปด้วยพระพรอย่างมากมาย ขอบคุณพระเจ้า

ค่ายเยาวชน ประจำปี 2019 ค่าย “สดุดี 1 for You”

ภาพบรรยากาศบางส่วนของค่ายเยาวชน อคนท. " สดุดี 1 for You "
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2019 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งก็มีน้องๆ จากคริสตจักรต่างๆ ภายในองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย
เดินทางมาร่วมใจกันทำกิจกรรมสนุกๆ และเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณ
ร่วมกับพี่เลี้ยงและวิทยากรกันอย่างคับคั่ง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกกำลัง
และหัวใจที่ร่วมกันมอบความสนุกและสาระให้กับน้องๆ ที่น่ารักทุกคน
ตลอดทุกช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันในค่ายเยาวชนครั้งนี้

ค่ายภาคเหนือ ประจำปี 2019 ค่าย “จงก้าวออกไป ไถหว่านเก็บเกี่ยว”

ภาพบรรยากาศ ค่ายองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทยภาคเหนือ
ค่าย " จงก้าวออกไป ไถหว่านเก็บเกี่ยว " เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2019
ณ ห้องประชุม อบต. แม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสามัญ 2019 “บุกเบิก บากบั่น ก้าวไป”

การประชุมสามัญ อคนท. ประจำปี 2019 " บุกเบิก บากบั่น ก้าวไป "
เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2019 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ค่ายเยาวชน ประจำปี 2018 ค่าย “หยั่งราก”

ภาพบรรยากาศสนุกๆ ที่เต็มไปด้วยพระพรและการหยั่งรากลึกในพระเจ้า
ของค่ายเยาวชนองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย 2018 ในค่าย "หยั่งราก"
เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2018 ณ ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ค่ายครอบครัว ประจำปี 2018 ค่าย “ผูกพันเป็นหนึ่ง”

ภาพบรรยากาศค่ายครอบครัว องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย ประจำปี 2018
ค่าย " ผูกพันเป็นหนึ่ง " ค่ายที่เต็มล้นไปด้วยพระพรอย่างเต็มขนาด
มีพี่น้องสมาชิกคริตจักรต่าง ๆ ภายในองค์กรเข้าร่วมค่ายจากทั่วประเทศ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน

การประชุมสามัญ 2018 “ยุทธศาสตร์การบุกเบิกสู่ 100 คริสตจักร”

การประชุมสามัญ อคนท. ประจำปี 2018
" ยุทธศาสตร์แห่งการบุกเบิกสู่ 100 คริสตจักร "
เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2018
ณ สวนเอเดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ค่ายเยาวชน ประจำปี 2017 ค่าย “จุดประกาย”

ค่ายเยาวชนประจำปี องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย ค่าย "จุดประกาย"
เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2017 ณ บ้านกิลกาล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขัณฑ์

ค่ายภาคเหนือ ประจำปี 2017 ค่าย “ก้าวต่อไปในพระวิญญาณ”

ค่ายประจำปี องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทยภาคเหนือ
ค่าย " ก้าวต่อไปในพระวิญญาณ " วันที่ 2-4 เมษายน 2017
ณ TheAll Farm resort อ.พร้าว จ.เชียงใหม่