ค่ายภาคกรุงเทพและปริมณฑล 2019 “หนึ่งเดียวในพระคริสต์”