คริสต์มาสประกาศ 2019 “โรงเรียนบ้านท่าม่วง”

ภาพบรรยากาศงานคริสต์มาสประกาศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง โดยคริสตจักรรักนิรันดร์สนามชัยเขต ซึ่งได้มีนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาผู้นำฯ องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย ปี 1 ภาคกรุงเทพ มาร่วมประกาศเป็นการฝึกในสถานการณ์จริงในการประกาศในชุมชน โดยการแสดงละครประกาศ 2 เรื่อง ซึ่งพี่น้องนักศึกษาปี 1 ทำออกมาได้ดีมาก และบรรยากาศตลอดทั้งงานก็ดีได้รับการตอบสนองที่ดี ขอบคุณพระเจ้า

คริสต์มาส 2019 “คริสตจักรหลักชัยชีวิต ท่าจีน”

ภาพบรรยากาศงานคริสต์มาส คริสตจักรหลักชัยชีวิต ท่าจีน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2019 มีพี่น้องเดินทางมาร่วมนมัสการ อธิษฐาน และเฉลิมฉลองกันอย่างแน่นขนัดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในบรรยากาศที่อบอุ่นและการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม ได้รับทั้งพระพรและของขวัญติดมือกลับบ้านกันไปมากมาย และขอบคุณพระเจ้า มีผู้ตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์จำนวน 3 ท่านด้วยกัน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ

คริสต์มาส 2019 “คริสตจักรพระผู้เป็น บ้านบึง”

ภาพบรรยากาศงานคริสต์มาส คริสตจักรพระผู้เป็น บ้านบึง ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2019 มีพี่น้องเดินทางมาร่วมนมัสการ อธิษฐาน และเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุข ในบรรยากาศที่อบอุ่นและการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ