การอธิษฐานนมัสการ ภาคกรุงเทพและปริมณฑล สป.นิมิตไทยราชบุรี

ภาพบรรยากาศการอธิษฐานนมัสการ ของภาคกรุงเทพและปริมณฑล อคนท. ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ย. 2019 ณ สถานประกาศนิมิตไทยราชบุรี มีพี่น้องจากคริสตจักรต่างๆ ภายในองค์กรฯ เดินทางมาร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อขับเคลื่อนงานพันธกิจกันอย่างคับคั่ง ในบรรยากาศที่อบอุ่นและสวยงาม ขอขอบคุณพี่น้องสถานประกาศนิมิตไทยราชบุรี ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

การอธิษฐานนมัสการ ภาคกรุงเทพและปริมณฑล คริสตจักรหลักชัยชีวิต

ภาพบรรยากาศการนมัสและการอธิษฐานของภาคกรุงเทพและปริมณฑล
ณ คริสตจักรหลักชัยชีวิต กรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา
ได้มีพี่น้องจากคริสตจักรต่างๆ ภายในองค์กรฯ เดินทางมาร่วมใจกันอธิษฐาน
เพื่อขับเคลื่อนงานพันธกิจกันอย่างคับคั่งในบรรยากาศที่แสนอบอุ่น