การประชุมสามัญ 2020 “รื้อฟื้นนิมิต”

การประชุมสามัญ 2019 “บุกเบิก บากบั่น ก้าวไป”

การประชุมสามัญ อคนท. ประจำปี 2019 " บุกเบิก บากบั่น ก้าวไป "
เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2019 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมสามัญ 2018 “ยุทธศาสตร์การบุกเบิกสู่ 100 คริสตจักร”

การประชุมสามัญ อคนท. ประจำปี 2018
" ยุทธศาสตร์แห่งการบุกเบิกสู่ 100 คริสตจักร "
เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2018
ณ สวนเอเดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสามัญ 2017 “สู่ 100 คริสตจักร ใน 5 ปี”

การประชุมสามัญ อคนท. ประจำปี 2017
เติบโตไปด้วยกัน สู่ 100 คริสตจักร ใน 5 ปี
เมื่อวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2017
ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจกรรมเยาวชน " ผิน แจ่มวิชาสอน "