ภาพบรรยากาศงานคริสต์มาส คริสตจักรหลักชัยชีวิต ท่าจีน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2019 มีพี่น้องเดินทางมาร่วมนมัสการ อธิษฐาน และเฉลิมฉลองกันอย่างแน่นขนัดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในบรรยากาศที่อบอุ่นและการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม ได้รับทั้งพระพรและของขวัญติดมือกลับบ้านกันไปมากมาย และขอบคุณพระเจ้า มีผู้ตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์จำนวน 3 ท่านด้วยกัน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ