ภาพบรรยากาศ ค่ายภาคกรุงเทพและปริมณฑล อคนท. "หนึ่งเดียวในพระคริสต์"
ค่ายที่รวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรต่างๆ ภายใน อคนท.
เป็นค่ายที่เต็มล้นไปด้วยพระพรอย่างมากมาย ขอบคุณพระเจ้า