ภาพความทรงจำของความร่วมมือระหว่าง คริสตจักรในองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย
เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่มีการทำความสะอาด, ทาสี, ตัดต้นไม้เพื่อปรับปรุงมุมมอง

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความร่วมมือของเรา