เจ้าหน้าที่องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

" เราประกาศ ข่าวประเสริฐ ของ พระเยซูคริสต์ ในประเทศไทยและ ชนชาติอาเซียน "

ศาสนาจารย์อลัน คอลิงวูด

ศาสนาจารย์อลัน คอลิงวูด

ผู้จัดการสำนักงาน / ผู้ประสานงาน

ศาสนาจารย์อลันเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้นำประจำชาติขององค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย และเป็นที่ปรึกษาให้กับศิษยาภิบาลไทยอีกมากมาย ท่านเป็นผู้บริหารสำนักงานองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย และทำการประสานงานเพื่อรายงานสิ่งต่างๆไปถึงกลุ่มผู้ถวายและกลุ่มผู้สนับสนุนในต่างประเทศ เช่นเดียวกับการเป็นผู้ประสานงานโดยตรงกับผู้มีส่วนร่วมในนิมิตรไทย-แคนาดา

จินตนา คำแสน

คุณจินตนา คำแสน

เหรัญญิก / ผู้ดูแลการเงิน

คุณจินตนาเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการบริหารการจัดการภายในองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยในขณะที่อาจารย์อลันไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย และท่านยังเป็นเหรัญญิกหรือผู้ดูแลการเงินของมูลนิธินิมิตรไทยให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าบันทึกทางการเงินทั้งหมดจะมีความถูกต้องแม่นยำและพร้อมที่จะยื่นให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีในช่วงสิ้นปี

พรนภา เกตวิชิต

คุณพรนภา เกตวิชิต

ผู้ประสานงาน

คุณพรนภาทำงานนอกเวลาให้กับองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย ในตำแหน่งของเลขานุการในการประชุมต่างๆ ท่านเป็นผู้ประสานงานระหว่างคริสตจักรในองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยกับสำนักงานองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย และท่านเป็นผู้ตรวจทานการรายงานที่จะต้องส่งในทุกๆ 3 เดือนก่อนที่ส่งไปยังสำนักงานเพื่อทำการแปลและทำรายงาน อีกทั้งท่านยังเป็นภรรยาศิษยาภิบาลและท่านจะต้องใช้เวลากับงานพันธกิจภายในคริสตจักร

ศาสนจารย์เชนทร์

ศาสนจารย์เชน เจริญสวัสดิ์

ผู้ควบคุมและตรวจสอบโครงการพัฒนาผู้นำ

ศาสนจารย์เชนเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบโครงการพัฒนาผู้นำและโรงเรียนก่อสร้างคริสตจักรของเรา โดยท่านมีปริญญาด้านศาสนาอย่างมากมายและเป็นศิษยาภิบาลมาแล้วหลายปี ท่านจะนำคริสตจักรบ้านในแต่ละสัปดาห์ เพื่อเป็นการให้เวลาเพื่อการลงทุนกับนักศึกษาที่เข้าร่วมกับศูนย์พัฒนาผู้นำและโรงเรียนก่อสร้างคริสตจักรของเรา

ภาคร กสิกิจ

คุณภาคร กสิกิจ

ช่างภาพ / กราฟิกดีไซน์

คุณภากรเป็นพนักงานเต็มเวลาในฝ่ายการทำกราฟฟิคขององค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย เขาทำงานในส่วนของงานด้านศิลปะและรูปภาพทั้งหมดในงานพันธกิจขององค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย รวมทั้งรูปภาพที่ใ้ช้สำหรับการทำรายงาน การทำเว็บไซต์รูปภาพ และอีกมายมาย เช่น แผ่นพับหรือหนังสือเล่มเล็กที่เกี่ยวข้องกับงานค่ายต่างๆ และเขายังเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกพี่น้องตามคริสตจักรต่างๆพร้อมกับอาจารย์อลันเพื่อทำการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอสำหรับการนำเสนอผ่านทางสื่อต่างๆ

จิรายุ ดีมาก

คุณจิรายุ ดีมาก

ผู้ดูแลเว็บไซต์

คุณจิรายุ คือพนักงานนอกเวลาในตำแหน่งของงานด้านการออกแบบเว็บไซต์และด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี เขายังคงอยู่ในสถานภาพของนักศึกษาที่มีความพยายามและต้องการที่จะพัฒนาการศึกษา แต่เขาต้องการที่จะทำงานนอกเวลาเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของเขาและช่วยลดภาระทางการเงินภายในครอบครัวของเขา เขามีของประทานติดตัวในความเข้าใจด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยเขาได้รับการฝึกฝนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น และเว็บไซต์ที่คุณกำลังดูอยู่นั้นก็เป็นเว็บไซต์ที่เขาเป็นผู้สร้างและออกแบบ