การช่วยเหลือการก่อสร้างคริสตจักร

" เราประกาศ ข่าวประเสริฐ ของ พระเยซูคริสต์ ในประเทศไทยและ ชนชาติอาเซียน "

          การก่อสร้างคริสตจักร นักศึกษาบางท่านที่มีของประทานในการสร้างคริสตจักรอยู่แล้ว พวกเขาก็จะสามารถเริ่มต้นการเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างคริสตจักรได้เลย ส่วนในนักศึกษาบางท่านที่ไม่ได้มีทักษะหรือของประทานพื้นฐานในการก่อสร้างคริสตจักรมาก่อนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือคริสตจักรใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ พวกเราขอเชิญท่านมาเป็นผู้สนับสนุนโครงการสร้างคริสตจักรโดยคลิกที่ " ร่วมสนับสนุน "

          องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยมีนโยบายว่าจะจ่ายเงินเดือนแก่ศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่ถูกก่อตั้งมาแล้วมากกว่า 2 ปี เราเชื่อว่านี่เป็นความรับผิดชอบของคริสตจักรท้องถิ่นเช่นเดียวกับความรับผิดชอบของผู้ก่อสร้างคริสตจักรที่แสวงหาพระเจ้าในเรื่องของการจัดเตรียม เราสนับสนุนผู้ก่อสร้างคริสตจักรของเราในการใช้เวลาน้อยกว่า 49% ในการทำงานเพื่อความต้องการในชีวิตประจำวัน และเราสนับสนุนพวกเขาในการใช้เวลามากกว่า 51% ในการทำงานให้กับคริสตจักรที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ เช่น การประกาศ การรับใช้ และการสอนกลุ่มผู้เชื่อ ดังนั้นผู้ก่อสร้างคริสตจักรส่วนมากจะทำงานเพื่อเพิ่มการสนับสนุนของเขาในช่วงปีแรก และเมื่อถึงเวลาที่คริสตจักรเข้มแข็งมากพอที่จะช่วยเหลือและเลี้ยงดูตัวเองได้แล้ว พวกเขาก็จะหันมาใช้เวลาส่วนมากในงานพันธกิจของคริสตจักร

          อย่างไรก็ตามเมื่อการบุกเบิกคริสตจักรใหม่เกิดขึ้น แต่ยังไม่มีสมาชิกที่คอยช่วยสนับสนุนศิษยาภิบาลของคริสตจักร องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยก็จะแสวงหาการสนับสนุนให้กับผู้บุกเบิกคริสตจักรในช่วงปีและสองปีแรก การสนับสนุนที่เราจัดหาให้พวกเขาจะมีค่าเท่ากับอาหารมื้อหลักต่อวันของพวกเขาและครอบครัวพวกเขา นอกจากส่วนนี้พวกเขาต้องอาศัยความเชื่อที่มีในพระเจ้าในการสนับสนุนความต้องการส่วนตัว

เรามีผู้บุกเบิกการก่อสร้างคริสตจักรที่มีความพร้อมสำหรับการเลี้ยงดูในระยะวลา 2 ปีแล้ว คุณ คริสตจักรของคุณ และเพื่อนของคุณจะสามารถช่วยเหลือการก่อสร้างคริสตจักรได้หรือไม่ โดยเงินจำนวนเล็กน้อย $100 สามารถให้การสนับสนุนรายเดือนในส่วนของชนบท และเงินจำนวน $200 สามารถให้การสนับสนุนรายเดือนในส่วนของชุมชนเมืองได้ หากคุณสามารถช่วยสนับสนุนในส่วนนี้ได้ กรุณาส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาที่เรา และเราจะส่งลิ้งข้อมูลของการก่อสร้างคริสตจักรให้กับคุณ