โครงการพันธกิจ

" เราประกาศ ข่าวประเสริฐ ของ พระเยซูคริสต์ ในประเทศไทยและ ชนชาติอาเซียน "

พวกเราขอเชิญชวนท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย ในการสนับสนุนโครงการพันธกิจ โดยท่านสามารถถวายได้ตลอดเวลาผ่านหน้าการถวายของเว็บไซต์ หรือท่านสามารถเลือกที่จะสนับสนุนหนึ่งโครงการที่จะเกิดขึ้นประจำของทุกเดือน สำหรับท่านที่สนับสนุนนักศึกษาในโครงการการก่อสร้างคริสตจักร รวมทั้งการสร้างคริสตจักรเล็กๆ ท่านจะได้รับการรายงานของโครงการนั้นๆ ในทุกๆ 3 เดือนผ่านทางอีเมล์ ส่วนท่านที่จะสนับสนุนในโครงการพันธกิจส่วนอื่นๆ จะได้รับการรายงานพันธกิจอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

กรุณาติดต่อเราผ่านทางหน้าเว็บไซต์
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
หรือต้องการที่จะถวาย