ภาคใต้ ( ประเทศไทย ) 10%

ภาคใต้

ภาคใต้มีทั้งหมด 14 จังหวัด ซึ่งเป็นเขตที่เชื่อมต่อกับช่องแคบคอคอดกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทร ทางฝั่งตะวันตกมีหุบเขาที่มีความลึก ในขณะที่ฝั่งตะวันออกติดกับแม่น้ำ ภูมิภาคนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งผลไม้ และเป็นแหล่งเกษตรกรรม อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักเรื่องชายหาดที่มีความสวยงามที่เป็นแหล่งของนักท่องเที่ยว ประชากรภาคใต้ได้รับการคุ้มครองมากกว่าภาคอื่นๆในประเทศ เนื่องจากเป็นเขตภูมิภาคที่มีความขัดแย้งกันระหว่างชาวมุสลิมและกลุ่มศาสนาพุทธ ในปี2005 ภูมิภาคนี้เคยได้รับผลกระทบและความเสียหายจากการประสบอุทกภัยสึนามิ ซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีกลุ่มผู้ที่ยื่นความช่วยเหลือเข้ามาจากทั่วทุกมุมโลก และในส่วนของงานพันธกิจ องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยของเรากำลังเริ่มต้นที่จะพัฒนาการเติบโตของคริสตจักรที่อยู่ภายในภูมิภาคนี้ พบกับการขับเคลื่อนที่เติบโตของภูมิภาคนี้เร็วๆนี้

หมุดสีเหลือง

คริสตจักรบ้านที่มีสมาชิก 3-14 คน

หมุดสีเขียว

คริสตจักรขนาดเล็กที่มีสมาชิก 15-29 คน

หมุดสีฟ้า

คริสตจักรขนาดกลางที่มีสมาชิก 30-59 คน

หมุดสีน้ำเงิน

คริสตจักรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 60 คน
หรือ มากกว่านั้น