ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกเรียกว่าเป็นที่อยู่อาศัยของคนอีสาน ซึ่งมีทั้งหมด 20 จังหวัดและเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ภาษาท้องถิ่นของที่นี่คือ ภาษาอีสาน ซึ่งมีรากฐานของภาษามาจากภาษาลาว ในส่วนของดนตรีพื้นเมืองภาคอีสานมีประวัติความเป็นมาที่เป็นที่รู้จักมานานเช่นเดียวกันกับ กีฬามวยไทย องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยมีคริสตจักรไม่มากนักในภูมิภาคนี้ แต่เรามีความเชื่อที่จะก่อสร้างคริสตจักรให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยการทรงนำของพระเจ้า

หมุดสีเหลือง

คริสตจักรบ้านที่มีสมาชิก 3-14 คน

หมุดสีเขียว

คริสตจักรขนาดเล็กที่มีสมาชิก 15-29 คน

หมุดสีฟ้า

คริสตจักรขนาดกลางที่มีสมาชิก 30-59 คน

หมุดสีน้ำเงิน

คริสตจักรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 60 คน
หรือ มากกว่านั้น