ภาคกลาง ( ประเทศไทย ) 4%

ภาคกลาง

ภาคกลางเป็นภาคที่มีจังหวัดทั้งหมด 22 จังหวัด ซึ่งมีอาณาเขตเป็นที่ราบและติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา เขตสิ้นสุดที่แบ่งเขตระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ภูเขาเพชรบูรณ์ พื้นที่ใจกลางคือ จังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีลักษณะเด่นของประเทศไทย ภาคกลางเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของประเทศ นั่นก็คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร แม้ว่าจังหวัดกรุงเทพมหานครจะมีความเป็นเมืองอยู่มากในเรื่องของวัฒนธรรม แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกความแตกต่างระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในภาคกลาง

หมุดสีเหลือง

คริสตจักรบ้านที่มีสมาชิก 3-14 คน

หมุดสีเขียว

คริสตจักรขนาดเล็กที่มีสมาชิก 15-29 คน

หมุดสีฟ้า

คริสตจักรขนาดกลางที่มีสมาชิก 30-59 คน

หมุดสีน้ำเงิน

คริสตจักรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 60 คน
หรือ มากกว่านั้น