พิธีมอบถวายอาคารมูลนิธินิมิตไทย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2019 ที่ผ่านมา โดยมีผู้นำและพี่น้องคริสเตียนจากคริสตจักร องค์กร องค์การ ต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ภายในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีตลอดงาน ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า