ผู้บุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร

ศจ.ดานิเอล คำแสน

ศจ.ดานิเอล คำแสน อ.จินตนา คำแสน

คริสตจักรหลักชัยชีวิต กรุงเทพ
ศจ.เชน เจริญสวัสดิ์

ศจ.เชน เจริญสวัสดิ์ อ.วรพร เจริญสวัสดิ์

อ.วิทยา & อ.ยุวดี ดีมาก

อ.วิทยา ดีมาก
อ.ยุวดี ดีมาก

คริสตจักรมิตรสัมพันธ์ ฉะเชิงเทรา
อ.ไพโรจน์ & พรนภา เกตวิชิต

อ.ไพโรจน์ เกตวิชิต อ.พรนภา เกตวิชิต

คริสตจักรปันรัก
องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

อ.ธนวัตต์ วินันลา & อ.นารดา วินันลา

อ.ธนวัตต์ วินันลา
อ.นารดา วินันลา

คริสตจักรรักนิรันดร์ สนามชัยเขต
องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

ศจ.อลัน คอลลิงวูด

ศจ.อลัน คอลลิงวูด
อ.โรซิน่า คอลลิงวูด

ประเทศนิวซีแลนด์