ผู้บุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร

ศจ.ดานิเอล คำแสน

ศจ.ดานิเอล คำแสน อ.จินตนา คำแสน

คริสตจักรหลักชัยชีวิต กรุงเทพ
ศจ.เชน เจริญสวัสดิ์

ศจ.เชน เจริญสวัสดิ์ อ.วรพร เจริญสวัสดิ์

อ.วิทยา ดีมาก

อ.วิทยา ดีมาก
อ.ยุวดี ดีมาก

คริสตจักรมิตรสัมพันธ์ ฉะเชิงเทรา
อาจารย์ไพโรจน์ เกตวิชิตร

อ.ไพโรจน์ เกตวิชิต อ.พรนภา เกตวิชิต

คริสตจักรปันรัก
องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

อ.ธนวัตต์ วินันลา & อ.นารดา วินันลา

อ.ภัทรพล วินันลา
อ.นารดา วินันลา

คริสตจักรรักนิรันดร์ สนามชัยเขต
องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

ศาสนาจารย์อลัน คอลลิงวูด

ศจ.อลัน คอลลิงวูด
อ.โรซิน่า คอลลิงวูด

ประเทศนิวซีแลนด์