สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 50%

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกับสหภาพยุโรป ในปัจจุบันมีคริสตจักรที่อยู่ภายในองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยหลายแห่งที่ทำพันธกิจร่วมกับกลุ่มคนของประเทศอาเซียนที่เข้ามารับจ้างกับโรงงานและบริษัทก่อสร้างในประเทศไทย นี่ถือเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะมีผลทำให้ผู้คนได้เห็นถึงพระสิริของพระเจ้า ในคริสตจักรบางแห่งได้ถูกก่อสร้างนอกอาณาเขตของไทย ซึ่งทำให้การทำพันธกิจในประเทศอาเซียนมีการติดต่อประสานงานที่ง่ายยิ่งขึ้น เราเชื่อว่า เรารวมตัวกันของประเทศอาเซียนจะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้มากขึ้น ดังนั้นเราจึงรู้สึกตื่นเต้นกับการที่องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยของมีรากฐานที่เข้มแข็งระหว่างความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียน

หมุดสีเหลือง

คริสตจักรบ้านที่มีสมาชิก 3-14 คน

หมุดสีเขียว

คริสตจักรขนาดเล็กที่มีสมาชิก 15-29 คน

หมุดสีฟ้า

คริสตจักรขนาดกลางที่มีสมาชิก 30-59 คน

หมุดสีน้ำเงิน

คริสตจักรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 60 คน
หรือ มากกว่านั้น