ถวายทรัพย์

" ช่วยคนไทย เข้าถึงคนไทย เพื่อพระคริสต์ "

เมื่อพระเจ้าได้ทำงานอย่างต่อเนื่องในแผ่นดินไทยและข้ามผ่านไปดินแดนเอเชีย เราจึงขอยินดีรับคำอธิษฐานเผื่อ และการช่วยเหลือผ่านการถวายทรัพย์ องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยมีความเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของการเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การช่วยเหลืองานประเทศของผู้รับใช้ รวมทั้งผู้บุกเบิกคริสตจักรใหม่ในทั่วโลก โปรดพิจารณาการช่วยเหลือในส่วนต่างๆของสมาชิกในองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย และติดตามเรื่องราวของพวกเขาในการบุกเบิกคริสตจักรที่เข้มแข็งอีกมากมาย

  • สนับสนุนนักศึกษาที่สร้างคริสตจักร เนื่องจากพวกเขาจะได้รับการฝึกอบรมจากองค์กรของเรา ซึ่งการถวาย 42,000 บาทต่อปี จะสามารถจัดการฝึกอบรมการสร้างคริสตจักรชนบทได้ หรือหากมีการถวายมากกว่า 77,000 บาทต่อปี ก็จะสามารถจัดการฝึกอบรมการสร้างคริสตจักรในเมืองได้
  • เลี้ยงดูผู้สร้างคริสตจักร 3,500 บาทต่อเดือน เพียงแค่ 6,300 บาทต่อเดือน สามารถสนับสนุนการเช่าตึกเพื่อทำเป็นคริสตจักร และยังเป็นที่พักอาศัยให้กับผู้ที่ทำพันธกิจสร้างคริสตจักรอีกด้วย

฿
Personal Info

Donation Total: 300.00฿

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย เป็นมูลนิธิเพื่อการถวายในประเทศแคนาดาและประเทศไทย สิ่งของที่ได้รับจากการถวายบางส่วนก็ถูกนำไปรวมอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ส่วนมูลนิธิของเราอยู่ในขั้นตอนของการนำสิ่งของถวายไปใช้เพื่อการถวายในประเทศนิวซีแลนด์ ดังนั้นสิ่งของที่ได้รับจากการถวายนั้นจะถูกจัดสรรโดยคณะกรรมการองค์กรและนำส่งไปตามที่ต่างๆเพื่อให้มีการเกิดผลในแต่ที่

สิ่งของที่ได้รับการถวายจากมูลนิธินิมิตรไทยของประเทศไทยผ่านเว็บไซต์นี้จะถูกนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทยบาท พร้อมทั้งได้รับใบเสร็จยืนยันจากรัฐบาลไทย

สิ่งของที่ได้รับการถวายจากนิมิตรไทยแคนาดาผ่านประเทศแคนาดาจะถูกนำมาแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าห์แคนาดา พร้อมทั้งได้รับใบเสร็จเพื่อยืนยันความถูกต้องจากแคนาดา(CRA) กรุณาไปที่เว็บไซต์แคนาดา www.visionthailand.ca เพื่อทำการถวาย

ของถวายจากสหรัฐอเมริกาก็จะถูกนำมาแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐพร้อมทั้งใบเสร็จเพื่อยืนยันความถูกต้องจากอเมริกา (IRS) กรุณาไปที่เว็บไซต์ www.reachavillage.org หรือ www.icmsgo.com ซึ่งเป็นส่วนร่วมของเรา ถ้าถวายผ่าน Reach A Village ซึ่งเว็บไซต์นี้มีการจัดทำหน้าการถวายเพื่อถวายให้กับนิมิตรไทยโดยเฉพาะ และนี่คือลิ้งค์เพื่อการถวายให้ก้บนิมิตรไทย www.reachavillage.org/projects/vision-thailand และเมื่อคุณถวายแล้ว คุณสามารถเขียนคำอธิบายการถวายสำหรับของถวายเหล่านั้นได้ผ่านอีเมลล์ : [email protected]

ในนามขององค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทย ผมขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับการสนับสนุนของคุณ

Alan Collingwood

ติดต่อเรา

จงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสั่นแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของท่าน เพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไร ท่านก็จะได้รับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกัน ”
— ลูกา 6:38 THSV11