งานพันธกิจ

" เราประกาศ ข่าวประเสริฐ ของ พระเยซูคริสต์ ในประเทศไทยและ ชนชาติอาเซียน "

เราเชื่อว่าพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับผู้คน องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยจึงเน้นการประกาศผ่านทาง การดำเนินชีวิตที่สำแดงความรักของพระเจ้า ให้กับผู้อื่นได้เห็น การดำเนินชีวิตให้เหมือนพระเยซูหมายถึง การดำเนินชีวิตให้มีการเติบโตในทางของพระคริสต์ โดยการมอบความรัก การดูแลเอาใจใส่ และการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เราจึงสนับสนุนให้ผู้เชื่อแบ่งปันเรื่องราวความเชื่อและดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อที่แท้จริง เพื่อให้ชีวิตเป็นสิ่งที่จะสำแดงความรักของพระเยซูคริสต์

เราต้องการที่จะจัดทำ หนังสือคำพยาน สำหรับกลุ่มผู้เชื่อที่มีความประสงค์จะส่งต่อหนังสือคำพยานเหล่านี้ให้กับบุคคลทั่วไป หากคุณต้องการสนับสนุนงานประกาศนี้ กรุณาระบุความประสงค์แนบไว้ในการ ถวาย

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยมีความตั้งใจที่จะสร้างและขับเคลื่อนคริสตจักรในชุมชนด้วยความหวังที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน เมื่อคริสตจักรขององค์กรมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 30 คน เราจึงเริ่มสร้างกลุ่มเซลล์ตามบ้าน ในขณะที่กลุ่มเซลล์กำลังเติบโต กลุ่มผู้นำสำหรับการก่อสร้างคริสตจักรใหม่จะเริ่มการฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้นำที่กำลังพัฒนาและสร้างโรงเรียนคริสตจักร เมื่อคริสตจักรหลักหรือคริสตจักรแม่มีสมาชิก 50 คน เราก็จะมีกำลังในการจัดหาและมีกำลังทรัพย์สนับสนุนในการเช่าอาคารมากขึ้นให้กับคริสตจักรย่อยหรือพัฒนาคริสตจักรใหม่

โอกาสมากมายสำหรับท่านในการมีส่วนช่วยเลี้ยงดูคริสตจักรใหม่ โดยการสนับสนุนค่าเช่าอาคารเล็กๆ ที่มีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยราคาค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 5,000-10,000 บาทต่อเดือน

โปรดติดต่อเรา หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือหากคริสตจักรของท่านต้องการมีส่วนในการสนันสนุนในการสร้างคริสตจักร

องค์กรคริสตจักรพันธกิจได้รับมอบหมายให้ ฝึกอบรมและสร้างผู้นำที่มีหัวใจและเห็นคุณค่าในการขับเคลื่อนองค์กร การสร้างผู้นำมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานสร้างคริสตจักรใหม่ ฉะนั้นเราจึงจะต้องมีการปฏิบัติงานในการพัฒนาผู้นำ และการสร้างโรงเรียนคริสตจักรร่วมกับการสร้างคริสตจักรใหม่ 

ศักยภาพของผู้นำจะเป็นเอกลักษณ์เด่นในการนำคริสตจักร ซึ่งพวกเขาก็ได้ถูกท้าทายให้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 ปี นักศึกษาจะเข้าเรียนแบบเต็มเวลาคือ 5 วัน ต่อเดือน และฝึกงานพันธกิจในการสร้างคริสตจักรโดยประมาณ 3 สัปดาห์ต่อเดือน ในช่วงเวลานี้นักศึกษาและครูผู้ฝึกสอนจะจัดสรรเวลาเพื่อเข้าอธิษฐานร่วมกันภายในคริสตจักรที่เขากำลังทำพันธกิจอยู่

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยช่วยเหลือการอบรมโดยการหา ผู้สนับสนุนในค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการสนับสนุนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมอยู่ที่ประมาณ $175 ( 6,000 บาท ) ต่อเดือน เราแสวงหาผู้ที่จะสนับสนุนนักศึกษาที่สร้างคริสตจักรซึ่งเป็นการลงทุนในการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าในประเทศไทย กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการร่วมถวายในโครงการฝึกอบรมผู้นำผ่านทางเว็บไซต์

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตรไทยมีความตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นความรักของพระคริสต์ผ่านทางการกระทำ เรามีทรัพยากรที่จำกัด แต่ในจำนวนเล็กน้อยที่มีนั้น คริสตจักรท้องถิ่นบางแห่งของเราก็พยายามหาทางที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพันธกิจ โดยคริสตจักรบางแห่งของเรามีการปฏิบัติงานในส่วนของการรับเลี้ยงเด็กเล็ก ดูแลเด็กกำพร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ให้การศึกษากับเด็กที่ด้อยโอกาส ดูแลผู้สูงอายุ ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ยากไร้ เข้าทำพันธกิจในเรือนจำ รวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสึนามิในปี 2005 และอุทกภัยอื่นๆ

หากท่านต้องการที่จะให้การช่วยเหลือในงานพันธกิจเหล่านี้ กรุณาติดต่อเรา

ถวายเพื่องานพันธกิจ