ภาพบรรยากาศสนุกๆ ที่เต็มไปด้วยพระพรและการหยั่งรากลึกในพระเจ้า
ของค่ายเยาวชนองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย 2018 ในค่าย "หยั่งราก"
เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2018 ณ ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร