ภาพบรรยากาศ ค่ายองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทยภาคเหนือ
ค่าย " จงก้าวออกไป ไถหว่านเก็บเกี่ยว " เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2019
ณ ห้องประชุม อบต. แม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่