ค่ายผู้นำกรุงเทพและปริมณฑล 2015 ค่าย " ร้อยกาย ใจเดียว "
ณ หาดเพชรรีสอร์ท หาดปึกเตียน จ.เพชรบุรี