ภาพบรรยากาศค่ายครอบครัว องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย ประจำปี 2018
ค่าย " ผูกพันเป็นหนึ่ง " ค่ายที่เต็มล้นไปด้วยพระพรอย่างเต็มขนาด
มีพี่น้องสมาชิกคริตจักรต่าง ๆ ภายในองค์กรเข้าร่วมค่ายจากทั่วประเทศ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน