ค่ายครอบครัว อคนท. ประจำปี 2014 ค่าย “ ชีวิตในพระวิญญาณ ”
ค่ำคืนแห่งการเติมเต็มชีวิตในพระวิญญาณ พระเจ้าได้ทรงสัมผัสหัวใจของพวกเราทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้นำ เราได้รับการเจิมการเติมเต็ม ในท่ามกลางปัญหาต่าง ๆ
รอบตัวเรา เราอ่อนกำลังลง แต่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเติมเต็ม