คริสตจักรมิตรสัมพันธ์ฉะเชิงเทรา

คุณแก้ว

คุณแก้ว เป็นพยานขอบคุณพระเจ้าถึงการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำ แก้วได้ซักผ้าและตากผ้าไว้หลังบ้านกลางแดด และได้ออกไปทำธุระข้างนอกกับสามี ในระหว่างที่ทำธุระนั้นฝนได้ตกอย่างหนัก แก้วและสามีเป็นห่วงเสื้อผ้าที่ตากไว้จำนวนมาก เพราะจะต้องใช้ใส่ในการทำงาน

แต่แก้วบอกกับสามีว่าจะอธิษฐานขอให้ผ้าไม่เปียกฝน สามีก็ขำ ( สามีไม่เชื่อพระเจ้า ) เมื่อฝนหยุดจึงกลับบ้านแล้วไปดูผ้าที่ตากไว้หลังบ้านผลคือ ผ้าที่ตากไว้ทั้งหมดนั้นไม่มีตัวไหนเปียกฝนเลยแม้แต่ตัวเดียวทุกตัวแห้งหมด แต่ว่าพื้นที่รอบ ๆ ราวตากผ้านั้นเปียกหมด กะละมังที่วางไว้เต็มไปด้วยน้ำฝนที่ตกลงมา แก้วเรียกสามีมาดู สามีตกใจมากที่ผ้าไม่เปียกเลย แต่รอบๆ เปียกหมด แก้วได้ประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านการอัศจรรย์ครั้งนี้ ขอบคุณพระเจ้า