ดิฉันชื่อ เอกอนงค์ ศรีธารโต เป็นสมาชิกของคริสตจักรพระเจ้าเมืองหัวไทร ศิษยาภิบาลคือ อาจารย์เสถียร รอดแก้ว และอาจารย์ซารา รอดแก้ว ดิฉันพักอาศัยอยู่กับคุณแม่อายุ 80 ปี และลูกชายวัยรุ่น ในหมู่บ้านที่ดิฉันอาศัยอยู่นั้นจะเป็นชุมชนที่ยังไม่เชื่อเป็นส่วนใหญ่ และเป็นแหล่งค้าขายสิ่งเสพติด การพนัน โดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่อยู่ไกล้กัน

ดิฉันได้ตักเตือนลูกชายไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคนเหล่านี้ ทำให้ไม่เป็นที่พอใจและถูกกลั่นแกล้ง เช่นเอาไพ่แอบเข้าไปไว้ในห้องนอนตอนที่คุณแม่ดิฉันอยู่บ้านคนเดียว บางครั้งเอาเภาชนะที่ใส่น้ำท่อม (ยาเสพติด) มาแช่ในโอ่งน้ำดื่ม บางคนก็จอดรถขวางทางเข้าออกรถยนต์ 3 คัน รถมอเตอร์ไซด์มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วันเพราะใช้ทางเข้าออกเดียวกัน หรือบางครั้งมีคำพูดเยาะเย้ย

เหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ดิฉันอธิษฐานบอกกับพระเจ้าในความทุกข์ใจนี้ทุกวัน และเมื่อวันจันทร์ ที่ 8 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา ดิฉันมีโอกาสไปหาอาจารย์ซาราที่บ้าน ก่อนกลับท่านชวนดิฉันอธิษฐานด้วยกัน ท่านอธิษฐานด้วยกันกับดิฉัน 2 วันติดกัน ( ท่านบอกภายหลังว่า พระวิญญาณตรัสกับท่านว่า ให้เรียกดิฉันมาอธิษฐาน )

ขอบคุณพระเจ้า พระองค์เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์แย่ๆ ทั้งหมด กลุ่มวัยรุ่นได้กระจายหายไป เหลือแค่วัยรุ่นไม่กี่คน รถที่มาจอดขวางทางทุกเช้าก็หายไป บรรยากาศกลางคืนมีความเงียบสงบ ข้าพเจ้าจึงขอบคุณพระเจ้าและเล่าคำพยานให้อาจารย์ซาราฟังด้วย เป็นสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับเขา แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์คะ อาเมน