คริสตจักรรักนิรันดร์สนามชัยเขต

คุณสอง

คุณสอง สมาชิกจากคริสตจักรรักนิรันดร์สนามชัยเขต ได้เป็นพยานถวายเกียรติพระเจ้าถึง การทรงช่วยของพระเจ้าต่อชีวิตของเธอ เนื่องจากตอนที่เธอตั้งครรภ์ (น้องข้าวหอม) ได้ประมาณ 8 เดือน คุณสองมีอาการไข้ขึ้นสูงนานกว่า 7 วัน เมื่อเธอไปพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษา แพทย์แจ้งว่า คุณสองป่วยเป็นน้ำท่วมปอดคลอดก่อนกำหนด หลังจากนั้นคุณสองได้เสียชีวิตลงในห้องคลอด แต่ขอบคุณพระเจ้ามีพี่น้องคริสเตียนได้อธิษฐานเผื่อคุณสอง ตอนที่แพทย์ออกมาบอกว่าเสียชีวิตแล้ว และพระเจ้าได้ทรงช่วยกู้ให้คุณสองกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า