โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือโรค SLE

คุณสมฤดี ส่องแสง

"

ฉันเป็นผู้เชื่อมาตั้งแต่ ปี 1988 นั้นคือตอนที่ฉันอายุ 16 ปี และเริ่มรับใช้พระเจ้าในเวลานั้น ในปี 2003 ฉันเกือบเสียชีวิตจากอาการของ โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือโรค SLE ฉันอธิษฐานต่อพระเจ้า " หากถึงเวลาที่ฉันจะต้องตายก็ขอบพระคุณพระเจ้า แต่ถ้าพระเจ้ายังมีแผนการสำหรับชีวิตของฉันโปรดรักษาฉัน " ฉันอธิษฐานอ้อนวอนและอ่านพระคัมภีร์ จากนั้นพระเจ้าทรงรักษาฉัน เมื่อฉันไปพบแพทย์เขาพบว่าไม่มีอะไรผิดปกติ ฉันไม่ต้องใช้ยาสเตียรอยด์ที่มีผลข้างเคียงที่ไม่ดี ฉันขอบคุณพระเจ้าที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้และสามารถรับใช้พระองค์ได้ ขอบคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน