คริสตจักรปันรัก

คุณยายทองใบ คุณยายพร

คุณยายทองใบ (ซ้ายมือ) ในอดีตเคยบวชเป็นแม่ชีมาประมาณ 20 กว่าปี ช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น ทางครอบครัวเจออุปสรรคมากมายจนหาทางออกไม่ได้ สุดท้ายได้มาพบพระเยซูคริสต์ คุณยายตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ ทำให้พบกับความหวัง ปัจจุบันคุณยายทองใบมาคริสตจักรเป็นประจำ กำลังอยู่ในชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่ เตรียมรับบัพติศมา

คุณยายพร (ขวามือ) มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ต้องใส่อุปกรณ์เพื่อช่วยให้ทำงานปกติ จนถึงเวลาที่ต้องผ่าตัดเอาเครื่องมือนี้ออก เนื่องจากมีอาการเจ็บและปูดบวม ยายพรรู้สึกกลัวจึงได้ปรึกษาพูดคุยกับยายทองใบ ยายทองใบจึงเล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้ฟัง และได้เชิญศิษยาภิบาลคริสตจักรไปอธิษฐานเผื่อ หลังจากนั้นไปพบหมอและตรวจหัวใจปรากฏว่ากล่องที่ใส่ไว้ปกติดี อาการที่บวมก็หายไป ยายจึงสนใจเรื่องพระเยซูคริสต์ ซึ่งก่อนหน้านี้ยายพรเป็นคนชอบไหว้พระ ทำบุญตักบาตร ปัจจุบันยายเริ่มเข้าร่วมฟังพระคำของพระเจ้าที่บ้านยายทองใบ และตัดสินใจมาคริสตจักร