คริสตจักรสรรเสริญขุนข้อน

คุณนติ แสนคำลือ

แต่ก่อนเคยเชื่อพระเจ้าแต่ก็ไม่ได้เข้มแข็งในความเชื่อนั้น ดิฉันมีชีวิตที่ไม่ดี ทำตามใจของตัวเอง ติดการพนัน เล่นไพ่ ติดเหล้าและใช้ยาเสพติด ใจร้อน ชอบทะเลาะแล้วก็พูดจาด่าคน ดิฉันเคยถูกจับและดำเนินคดีจนเข้าคุก 4 ครั้ง แต่ก็ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นหรือว่าทำให้ดิฉันทิ้งชีวิตเก่าๆ แบบนั้นได้ คิดในใจว่าถึงตัวเองจะตายก็คงเลิกสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ไม่ได้ ทั้งยังมีอาการปวดเข่าเรื้อรังด้วย

หลังจากที่ อ.สมชาย อาแลมาประกาศที่หมู่บ้านนี้ ดิฉันก็สารภาพบาป และเชื่อพระเจ้าจริงจังมา 3 ปีกว่าแล้ว ขอบคุณพระเจ้า ดิฉันสามารถเลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดได้ ชีวิตมีสันติสุขและเปลี่ยนไปมากๆ จนเพื่อนๆ แปลกประหลาดใจ ดิฉันไม่อยากทำสิ่งที่ไม่ดีในอดีตอีก ใจเย็นขึ้นและไม่ทะเลาะกับใครก็ตามที่ไม่ดีกับดิฉัน

ตอนนี้ดิฉันเปิดบ้านเพื่อเป็นพระพรและใช้เป็นสถานที่ในการนมัสการพระเจ้า ปัจจุบันมีประมาณ 30 คนที่จะมาร่วมนมัสการ ช่วงแรกๆ ที่ทำมีคนต่อต้านเยอะ แต่ตอนนี้พวกเขาได้เห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีสันติสุข จนคนเหล่านั้นพากันถามกับดิฉันว่าเมื่อไหร่จะมีการสร้างเป็นคริสตจักรจริงๆ ขอบคุณพระเจ้าค่ะ