ก่อนที่ดิฉันจะรู้จักพระเจ้า ดิฉันมีชีวิตที่ยากลำบากและไม่มีความสุข ดิฉันเลิกกับสามีต้องเลี้ยงดูลูกสาวแต่เพียงลำพัง และยังต้องเลี้ยงดูคุณแม่ที่ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาชีพเย็บผ้าของดิฉันมีรายได้ไม่มากนัก บางครั้งก็ไม่มีงานเข้ามาทำให้รายได้ไม่พอใช้ ดิฉันเครียด ไม่มีความสุขและท้อแท้ สิ้นหวังกับชีวิต

ขอบคุณพระเจ้า ที่ดิฉันได้ยินเรื่องราวของพระเจ้า ผ่านการประกาศแจกใบปลิว, และการเยี่ยมเยี่ยนตามบ้าน ของคริสตจักรมิตรสัมพันธ์หนองจอกที่มาถึง ดิฉันรู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่มีใครช่วยดิฉันได้จึงลองตัดสินใจเข้ามาหาพระเจ้า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของดิฉันก็เปลี่ยนไป ดิฉันมีที่พึ่ง สามารถพึ่งพาพระเจ้าได้ พระเจ้าทรงช่วยเหลือดิฉัน แม้จะมีความยากลำบากผ่านเข้ามาแต่ดิฉันก็มีความหวังและสันติสุขในการดำเนินชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อลูกสาวของดิฉันเห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ชีวิตที่ได้รับพระพรจากพระเจ้า ลูกสาวของดิฉันก็ตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าด้วยเช่นกัน ขอบคุณพระเจ้า ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อดิฉันและครอบครัวที่จะเข้มแข็งในความเชื่อและได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันด้วยค่ะ