"

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณก้อย ( นางสาวขนิษฐา สุทธานนท์ ) อดีตผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงธนบุรี ที่รับเชื่อพระเจ้าผ่านทางพันธกิจที่คริสตจักรปันรักได้เข้าไปประกาศ ปัจจุบันนี้ ก้อยพ้นโทษออกจากเรือนจำแล้วและคริสตจักรได้ติดตามเลี้ยงดู ก้อยเติบโตในความเชื่อ สนใจเรียนพระคำของพระเจ้าระหว่างสัปดาห์และมาร่วมนมัสการวันอาทิตย์ที่คริสตจักรเป็นประจำ ก้อยยังชวนแฟนหรือแบงค์ ( นายปิยวัช ฉิมสุวรรณ์ ) มาที่คริสตจักรด้วย ซึ่งแบงค์ ปกติเป็นคนที่ชอบเข้าวัด หลังจากที่ก้อยชวนแบงค์มาที่คริสตจักร แบงค์ลองอธิษฐานสำหรับความต้องการส่วนตัวบางอย่างและพระเจ้าตอบคำอธิษฐานและมาที่คริสตจักรเป็นประจำ แบงค์ได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูและกำลังเรียนในชั้นผู้เชื่อใหม่ และกำลังจะรับบัพติศมาในอีกไม่นานนี้