ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณก้อย ( นางสาวขนิษฐา สุทธานนท์ ) อดีตผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงธนบุรี ที่รับเชื่อพระเจ้าผ่านทางพันธกิจที่คริสตจักรปันรักได้เข้าไปประกาศ ปัจจุบันนี้ ก้อยพ้นโทษออกจากเรือนจำแล้วและคริสตจักรได้ติดตามเลี้ยงดู ก้อยเติบโตในความเชื่อ สนใจเรียนพระคำของพระเจ้าระหว่างสัปดาห์ และมาร่วมนมัสการที่คริสตจักรเป็นประจำ

ก้อยยังชวนแฟน หรือแบงค์ ( นายปิยวัช ฉิมสุวรรณ์ ) มาที่คริสตจักรด้วย ซึ่งแบงค์ ปกติเป็นคนที่ชอบเข้าวัด หลังจากที่ก้อยชวนแบงค์มาที่คริสตจักร แบงค์ลองอธิษฐานสำหรับความต้องการส่วนตัวบางอย่าง และพระเจ้าตอบคำอธิษฐาน แบงค์จึงมาคริสตจักรเป็นประจำ และได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซู และกำลังเรียนในชั้นผู้เชื่อใหม่ และกำลังจะรับบัพติศมาในอีกไม่นานนี้