ผมชื่อ จิรศักดิ์ สุขอโณทัย (กล้า) เป็นสมาชิกของคริสตจักรมิตรสัมพันธ์แม่อาย เรื่องมีอยู่ว่าช่วงที่ผมจบ ม.ต้น กำลังจะต่อ ม.ปลาย ที่ จ.เชียงราย ซึ่งจ่ายค่าเทอมค่าเรียนไปแล้ว แต่แม่ของผมเป็นห่วงผมมาก จนแม่ได้ขอให้ผมมาเรียนใกล้บ้านหรืออยู่หอพัก ที่ผมไม่สามารถใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นธรรมดาได้ ขณะนั้นผมอยู่ในหอพักเด็กกำพร้า ซึ่งอยู่ได้ไม่นานเพราะความไม่เข้าใจและกฏเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรม

วันหนึ่งผมได้พบและได้เรียนกับครูท่านหนึ่งที่เข้ามาสอนที่ชั้นเรียนของผม ซึ่งวิธีการสอนและถ้อยคำของท่านเวลาสอนนักเรียน ทำให้ผมรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรักที่มีต่อนักเรียนอย่างแท้จริง ต่างจากคนอื่นๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผม จึงอยากมีคำถามอะไรหลายๆอย่างที่จะพูดกับท่าน ครูท่านนี้เป็นคริสเตียน ท่านสอนผมในอะไรหลายๆอย่างกับผมที่จะทำให้ผมเป็นคนดี

ในช่วงปิดเทอมใหญ่ ผมได้ตัดสินใจด้วยตัวเองมาอยู่กับอาจารย์ท่านนั้นท่านคือ อ.วิสันต์ ปัญญา ผมได้มีส่วนช่วยเหลือ อ.วิสันต์ ในงานต่างๆเท่าที่ผมจะทำได้ และผมได้เรียนรู้และรับใช้ในคราวเดียว รู้สึกอยากขอบคุณพระเจ้า และอยากเป็นพยานว่า

ครั้งหนึ่งถ้าผมไป จ.เชียงราย ชีวิตผมคงติดอยู่ในความบาปและทางคดเคี้ยว แต่ขอบคุณที่พระเจ้าฉุดผมไว้ ผ่านทาง อ.วิสันต์ ทำให้ผมได้เป็นคนที่มีค่าในสายตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเปลี่ยนผมจากเด็กที่มีปัญหาให้พ่อแม่มากที่สุด ผมเคยรังเกียจชนเผ่าของตัวเอง ซึ่งมีคนด่าทอชนเผ่าผมมาก จนรู้สึกอับอายในหลายๆ ในการที่ผมเป็นชนเผ่านี้ แต่หลังจากที่ผมมาคริสตจักรมารู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ได้เห็นถึงความรักในพี่น้องคริสเตียน พระเจ้าเปลี่ยนผมตรงที่ได้มาเห็นพี่น้องชนเผ่าในภาคเหนือทำให้ผมเริ่มกลับมาสนใจวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเอง ขอบคุณพระเจ้าเป็นพระคุณซ้อนพระคุณที่ทำให้ผมได้มารู้จักกับ อ.วิสันต์ ทำให้เห็นคุณค่าของตนเองมากยิ่งขึ้น