คุณนติ แสนคำลือ

คริสตจักรสรรเสริญขุนข้อน

คำพยานชีวิต คุณธนนันท์

คริสตจักรมิตรสัมพันธ์ หนองจอก

คำพยานชีวิต คุณอรอนงค์

คริสตจักรหลักชัยชีวิต นนทบุรี

คำพยานชีวิต คุณสิทธิศักดิ์

คริสตจักรหลักชัยขีวิต ท่าจีน

คำพยานชีวิต คุณแน็ท

คริสตจักรหลักชัยขีวิต กระทุ่มแบน

คำพยานชีวิต คุณเอกอนงค์

คริสตจักรพระเจ้าเมืองหัวไทร

คำพยานชีวิต คุณสอง

ทรงช่วยกู้ชีวิตจากความตาย

คำพยานชีวิต คุณกล้า

คริสตจักรมิตรสัมพันธ์แม่อาย

คุณยายทองใบ คุณยายพร

คริสตจักรปันรัก

คำพยานชีวิต คุณพิชัย

คริสตจักรปันรัก

สำนักงาน อคนท.

438/40 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แบ่งปันคำพยานส่วนตัวของคุณ