ภาพบรรยากาศงานคริสต์มาส คริสตจักรพระผู้เป็น บ้านบึง ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2019 มีพี่น้องเดินทางมาร่วมนมัสการ อธิษฐาน และเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุข ในบรรยากาศที่อบอุ่นและการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ