ภาพบรรยากาศการนมัสและการอธิษฐานของภาคกรุงเทพและปริมณฑล
ณ คริสตจักรหลักชัยชีวิต กรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา
ได้มีพี่น้องจากคริสตจักรต่างๆ ภายในองค์กรฯ เดินทางมาร่วมใจกันอธิษฐาน
เพื่อขับเคลื่อนงานพันธกิจกันอย่างคับคั่งในบรรยากาศที่แสนอบอุ่น